Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách chèn hình ảnh vào trong bảng tính Excel.

Ví dụ muốn chèn hình ảnh làm biểu tượng cho môn học.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh.


Bước 2: Vào thẻ INSERT -> Pictures.


Bước 3: Hộp thoại xuất hiện tìm đường dẫn tới file ảnh cần chèn -> nhấn chọn Insert.


Bước 4: Hình ảnh đã được chèn tuy nhiên kích thước ảnh chưa vừa với vị trí ô cần chèn. Kích chọn bức ảnh khi xuất hiện các đường viền xung quanh bạn thay đổi kích thước ảnh sao cho phù hợp với ô dữ liệu.


Hoặc bạn có thể kích chọn vào ảnh -> kích chọn thẻ Format tại đây bạn thể chỉnh sửa ảnh theo ý muốn.


Sau khi chỉnh sửa xong kích thước bạn đã có thể chèn hình ảnh vào ô dữ liệu:


Trên đây là cách chèn hình ảnh vào trong bảng tính Excel.

Chúc các bạn thành công!