Trong quá trình đầu tư, điều đặc biệt được quan tâm nhiều nhất chính là tiền lãi -dựa vào việc xác định khoản lãi phải trả để có hướng điều chỉnh phù hợp nhất. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định giúp các bạn có hướng đi đúng đắn nhất.

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán tiền lãi của một khoản đầu tư trong một kỳ hạn cụ thể.

Cú pháp: ISPMT(rate, per, nper, pv).

Trong đó:

- rate: Lãi suất của khoản đầu tư, là tham số bắt buộc.

- per: Kỳ hạn muốn tính lãi, giá trị xác định từ 1 -> nper, là tham số bắt buộc.

- nper: Tổng số kỳ hạn trong quá trình đầu tư, là tham số bắt buộc.

- pv: Giá trị hiện tại của khoản đầu tư, trường hợp khoản đầu tư là giá trị đi vay thì pv chính là số tiền đã vay để đầu tư, pv là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Giữa nperpv cần nhất quán về đơn vị tính, ví dụ nper tính theo tháng thì pv bắt buộc phải tinh theo tháng.

- Với số tiền phải chi trả thể hiện số âm, còn các khoản như séc cổ tức, các khoản tiền gửi đi được thể hiện bằng số dương.

Ví dụ:

Tính số tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất và năm thứ 2 của khoản đầu tư khi biết các tham số sau:


- Tính tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất là:

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =ISPMT(C14/12,C15,C16*12,C17).

Do tính tiền lãi trong tháng thứ 1 nên chia lãi suất hàng nămc14/12 và tính tổng thời gian đầu tư theo tháng C16*12.


Nhấn Enter kết quả là (do giá trị lãi phải trả nên mang giá trị âm):


Vậy với khoản đầu tư vay vốn 600 triệu với lãi suất 0.326 tháng thứ nhất phải thanh toán hơn 16 triệu tiền lãi.

- Tính tiền lãi phải trả trong năm thứ 2.

Tại ô cần tính nhập công thức: =ISPMT(C14,2,C16,C17).


Nhấn Enter kết quả là (do giá trị lãi phải trả nên mang giá trị âm):


Vậy nếu trong năm thứ 2 số tiền đầu tư chưa trả được thì phải trả khoản lãi hơn 130 triệu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ISPMT. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc xác định số tiền lãi phải trả từ đó có hướng đi đúng đắn nhất.

Chúc các bạn thành công!