Hàm Power là một hàm tính lũy thừa của một số cơ sở với số mũ cho trước, nếu các bạn chưa hiểu rõ về cú pháp hay cách sử dụng hàm Power thì các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm Power trong Excel.


Mô tả

Hàm Power là hàm tính lũy thừa (mũ) và trả về kết quả là giá trị lũy thừa của một số.

Cú pháp

POWER(number,power)

Trong đó:

- number: số cơ sở, là bất kỳ một số thực nào và là đối số bắt buộc.

- power: số mũ, là số mà các bạn muốn nâng số cơ sở lên theo lũy thừa, bắt buộc.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:


Yêu cầu: Tính lũy thừa các Number với số mũ Power.

Áp dụng công thức POWER cho ô D5: =POWER(B5,C5).


Tương tự cho các dữ liệu sau sẽ được kết quả như sau:


Như vậy, với các ví dụ trên hi vọng các bạn đã có thể nắm chắc được cách sử dụng hàm POWER và áp dụng hàm vào đúng mục đích xử lý, tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel. Chúc các bạn thành công!