Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cú pháp và cách sử dụng hàm SLN trong excel.

Mô tả: Trả về giá trị khấu hao của tài sản theo phương pháp đường thẳng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cú pháp: SLN(cost, salvage, life).

Trong đó:

- cost: Chi phí ban đầu của tài sản, là tham số bắt buộc.

- salvage: Giá trị sau khi khấu hao hay còn gọi là giá trị thu hồi sản phẩm, là tham số bắt buộc.

- life: Số kỳ khấu hao tài sản hay còn gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm SLN được tính bằng công thức:


Ví dụ: Tính khấu hao bình quân mỗi năm cho 1 tài sản có giá trị ban đầu là 600,000,000 giá trị còn lại sau khấu hao là 125,000,000 và tài sản có thời hạn sử dụng 10 năm.


Tại ô cần tính nhập công thức: =SLN(B7,C7,D7).


Nhấn Enter -> khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản trong thời gian 10 năm là:


Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm SLN. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong các trường hợp muốn tính khấu hao.

Chúc các bạn thành công!