Sử dụng PowerPoint để tạo các bài trình chiếu, thay vì hình nền trắng mặc định của nó thì các bạn có thể thay đổi hình nền PowerPoint giúp cho bài trình chiếu đẹp mắt và cuốn hút hơn. Bài viết dưới đây tổng hợp trên 100 hình nền PowerPoint đẹp 2015 các bạn có thể lựa chọn để sử dụng.

Dưới đây là demo 10 mẫu hình nền PowerPoint đẹp 2015, các bạn có thể tải hơn 100 mẫu hình nền PowerPoint 2015 nguyên gốc kích thước lớn ở link cuối bài.

Hình nền PowerPoint đẹp 1


Hình nền PowerPoint đẹp 2


Hình nền PowerPoint đẹp 3


Hình nền PowerPoint đẹp 4


Hình nền PowerPoint đẹp 5


Hình nền PowerPoint đẹp 6


Hình nền PowerPoint đẹp 7


Hình nền PowerPoint đẹp 8


Hình nền PowerPoint đẹp 9


Hình nền PowerPoint đẹp 10


Tải bộ trên 100 hình nền PowerPoint đẹp 2015 tại đây

Chúc các bạn thành công!