Các trình chiếu PowerPoint các bạn tạo ra, các bạn muốn chia sẻ với mọi người nhưng không muốn họ sao chép hay chỉnh sửa nội dung trong tài liệu PowerPoint đó. Vì thế các bạn muốn thiết lập không cho phép chỉnh sửa nội dung trong PowerPoint.

Các bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách thiết lập không cho phép chỉnh sửa nội dung trong PowerPoint dưới đây.

Bước 1: Các bạn tìm đến thư mục chứa bài trình chiếu PowerPoint muốn thiết lập không cho chỉnh sửa nội dung.


Bước 2: Nhấn chuột phải vào file trình chiếu PowerPoint và chọn Rename (hoặc nhấn phím F2).


Bước 3: Các bạn đổi đuôi từ .ppt (của PowerPoint 2007) và .pptx (của PowerPoint 2010 và 2013) thành đuôi .pps. Sau đó nhấn Enter hoặc nhấn chuột vào vị trí trống bất kỳ.


Bước 4: Xuất hiện hộp thoại thông báo xác nhận đổi tên các bạn chọn Yes.


Các bạn có thể chia sẻ tập tin này, khi mở lên trình chiếu sẽ hiển thị ở chế độ toàn màn hình (Full Screen) nên không thể chỉnh sửa tập tin được. Chúc các bạn thành công!