Khi viết tài liệu, người ta thường tạo chú thích để giải thích rõ hơn ý nghĩa của một từ hay một cụm từ là điều vô cùng cần thiết. Điều đó sẽ làm cho người đọc hiểu hết được ý nghĩa của từ hay cụm từ mà người viết muốn truyền đạt. Việc tạo các chú thích trong các văn bản Word rất dễ dàng và nhanh chóng nhờ chức năng có sẵn trong Microsoft Word.


Hướng dẫn tạo chú thích trong văn bản Word

Bước 1: Di chuyển chuột đến ngay sau từ muốn đặt chú thích


Bước 2: Chèn chú thích vào tài liệu bằng một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Vào tab References chọn Insert Footnote, con trỏ chuột sẽ chuyển xuống cuối trang tại đây bạn sẽ ghi nội dung cần chú thích như hình vẽ:


Cách 2: Vào tab References kích chuột vào mũi tên nhỏ của Footnotes, cửa sổ Footnote and Endnote xuất hiện bạn thiết lập các thông số để tạo chú thích rồi chọn Insert.


- Điền nội dung cần tạo chú thích


Và kết quả là :