Mặc định khi chọn Send to bằng cách click chuột phải lên thư mục hoặc file, bạn chỉ có thể nhìn thấy một vài địa chỉ mà file hoặc thư mục đó sẽ được send đến. Tuy nhiên bằng thao tác giữ phím Shift sau đó mới bấm chuột phải, menu Send to sẽ cho bạn nhiều lựa chọn hơn. Xem hình minh họa:


Thêm tùy chọn cho menu send to của windows

Chẳng hạn bạn sẽ có thêm tùy chọn Send to đến các thư mục trong Windows Library (My Pictures, My Videos, Favorites…) hoặc một số ứng dụng đặc biệt nào đó.