(Xóa lịch sử trò chuyện của một liên hệ trong Skype) Trong Yahoo Message, bạn có thể dễ dàng xóa lịch sử trò chuyện, trao đổi của 1 liên hệ bằng cách vào Menu Contacts\Conversation History và lựa chọn liên hệ cần xóa rồi click nút Delete Entire history. Tuy nhiên, Skype không cho phép bạn thực hiện điều đó. Nếu bạn chỉ muốn xóa lịch sử trò chuyện riêng tư với một liên hệ nào đó và giữ nguyên lịch sử trao đổi với tất cả các liên hệ khác thì mặc định Skype không thể làm được bởi khi đã thực hiện xóa thì Skype sẽ xóa toàn bộ lịch sử của tất cả các liên hệ. Vậy bây giờ làm thế nào để xóa lịch sử của 1 liên hệ nào đó giống trong Yahoo Message? Hôm nay, Blog tin học sẽ giới thiệu với các bạn cách để xóa lịch sử liên hệ theo ý muốn của bạn với lần lượt các bước sau:

  • B1: Tải phần mềm SQLite Database Browser. (Phần mềm này không cần phải cài đặt mà chạy trực tiếp từ file .exe.
  • B2: Chạy SQLite Database Browser.
  • B3: Click vào biểu tượng Open trên thanh Menu hoặc vào Menu File -> Open Database để mở CSDL main.db.

+ Trong Win 7 và Win 8 thì CSDL main.db được lưu theo đường dẫn: C:\users\USENAME\AppData\Roaming\Skype\SKYPE_USER.

+ Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Skype thì sẽ không thể mở được CSDL này. Nếu bạn mở CSDL này mà không thấy thư mục AppData thì bạn sao chép đường dẫn vào mục File Name.


  • B4: Chọn Tab Execute SQL.
  • B5: Nhập câu lệnh SQL sau vào phần SQL string:

DELETE FROM Messages where dialog_partner = “skype user name”
Trong đó: “skype user name” là liên hệ mà bạn đang muốn xóa lịch sử trò chuyện. Bạn lưu ý ở đây chúng ta sử dụng UserName chứ không phải tên hiển thị trên Skype nhé.


  • B6: Click nút Execute query.

Bạn sẽ nhận được thông báo No error tại mục Error message from database engine nếu cú pháp đúng và thực hiện thành công. Như vậy là chúng ta đã có thể xóa được lịch sử của 1 liên hệ nào đó theo mong muốn rồi. Bạn có thể tham khảo thêm một số thủ thuật hữu ích về Skype như những thiết lập cần thiết trong Skype, tích hợp tài khoản Skype vào Website, …